Consultatie over Evaluatie van het Uniemechanisme voor civiele bescherming

Contentverzamelaar

Consultatie over Evaluatie van het Uniemechanisme voor civiele bescherming

14 apr

Consultatie over Evaluatie van het Uniemechanisme voor civiele bescherming

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de evaluatie van het Uniemechanisme voor civiele bescherming. Het Uniemechanisme is ingesteld om de systemen op het gebied van de preventie van, paraatheid voor en respons op allerlei soorten natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen binnen en buiten de EU te verbeteren. Het heeft tot doel het Uniemechanisme te evalueren, zoals is vereist bij de wetgeving tot instelling ervan (Besluit 1313/2013/EU), waarin is bepaald dat de Europese Commissie de uitvoering ervan uiterlijk op 31 december 2023 moet evalueren.

De consultatie loopt van 14 april tot 7 juli 2023.