Consultatie over Financiering van EU-acties buiten de grenzen

Contentverzamelaar

Consultatie over Financiering van EU-acties buiten de grenzen

31 mrt

Consultatie over Financiering van EU-acties buiten de grenzen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de volgende twee pakketten instrumenten die de Commissie wil evalueren en waarmee activiteiten buiten de EU worden gefinancierd: 1) een tussentijdse evaluatie van de instrumenten uit hoofde van rubriek 6 (Nabuurschap en internationaal beleid) van het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027, en 2) een eindevaluatie van de instrumenten die in de vorige MFK-periode (2014-2020) zijn gebruikt in het kader van rubriek 4 (Europa in de wereld), met inbegrip van een evaluatie van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds.

De consultatie loopt van 31 maart tot 23 juni 2023.