Consultatie over geïntegreerd waterbeheer- herziene lijsten van stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen

Contentverzamelaar

Consultatie over geïntegreerd waterbeheer- herziene lijsten van stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen
26 jul

Consultatie over geïntegreerd waterbeheer- herziene lijsten van stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie om – in aanvulling op eerder ontvangen input- het grote publiek in staat te stellen feedback te geven over de mogelijke herziening van de lijst van prioritaire stoffen (voor oppervlaktewateren) en van de bijlagen bij de grondwaterrichtlijn voor stoffen in grondwater (zie ook dit nieuwsbericht). Uit een recente evaluatie bleek dat de EU-waterwetgeving in grote lijnen geschikt is voor het beoogde doel. Er zijn echter verbeteringen nodig voor bepaalde aspecten, zoals investeringen, uitvoeringsregels, integratie van waterdoelstellingen in ander beleid, chemische verontreiniging, administratieve vereenvoudiging en digitalisering. Bij deze consultatie gaat het om de bevindingen inzake chemische verontreiniging en de wettelijke verplichting om de lijsten van prioritaire stoffen en grondwaterverontreinigende stoffen regelmatig te herzien.

De consultatie loopt van 26 juli tot 1 november 2021.