Consultatie over gevaarlijke chemische stoffen

Contentverzamelaar

Consultatie over gevaarlijke chemische stoffen

08 mei

Consultatie over gevaarlijke chemische stoffen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over een verbod op productie voor uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen die in de EU verboden zijn. Het wetgevingsinitiatief heeft tot doel een mechanisme in te voeren dat de productie en/of uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen die in de EU verboden zijn, verbiedt — om niet-EU-landen te beschermen tegen de negatieve gevolgen ervan voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het initiatief zal het interne en het externe beleid verder op elkaar afstemmen en de internationale reputatie van de EU verbeteren, waardoor acties van de EU geloofwaardiger worden. Op die manier komen de EU een verbintenis na die is aangegaan in het kader van de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen.

De consultatie loopt van 8 mei tot 31 juli 2023.