Consultatie over grensoverschrijdende handhaving van consumentenbeschermingswetgeving

Contentverzamelaar

Consultatie over grensoverschrijdende handhaving van consumentenbeschermingswetgeving
04 apr

Consultatie over grensoverschrijdende handhaving van consumentenbeschermingswetgeving

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over het verslag over de verordening betreffende samenwerking inzake consumentenbescherming (SCB) dat tot doel heeft te evalueren hoe doeltreffend de verordening bijdraagt tot de handhaving van de consumentenwetgeving van de EU. Ook wil het verslag voorzien in input voor eventuele toekomstige beschouwingen over de vraag hoe het pan-Europese handhavingsnetwerk voor SCB kan worden versterkt, om de grensoverschrijdende handhaving te verbeteren (ongeacht waar een handelaar gevestigd is), oneerlijke praktijken in bepaalde sectoren aan te pakken en het netwerk veerkrachtiger te maken in tijden van crisis (zoals COVID-19). De input van deze consultatie zal worden meegenomen in het verslag.

De consultatie loopt van 4 april tot 27 juni 2022.