Consultatie over grensoverschrijdende leermogelijkheden (leermobiliteit) in Europa

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over grensoverschrijdende leermogelijkheden (leermobiliteit) in Europa

08 feb

Consultatie over grensoverschrijdende leermogelijkheden (leermobiliteit) in Europa

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over leermobiliteit. Het initiatief heeft tot doel meer mogelijkheden te creëren voor grensoverschrijdend leren en lesgeven in Europa – in alle sectoren en op alle niveaus van formeel, niet-formeel en informeel leren – als essentieel onderdeel van de Europese onderwijsruimte. Doel is om obstakels voor leermobiliteit op te sporen, advies te verlenen om deze obstakels uit de weg te ruimen, leermobiliteit te bevorderen en mogelijke stimuleringsmaatregelen in kaart te brengen en leermobiliteit sociaal inclusiever en milieuvriendelijker te maken en nauwer aan digitale leermogelijkheden te koppelen.
Zie ook dit persbericht van de Europese Commissie van 8 maart 2023 over het Burgerpanel leermobiliteit.


De
consultatie loopt van 8 februari tot 3 mei 2023.