Consultatie over herziene staatssteunregels inzake belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang

Contentverzamelaar

Consultatie over herziene staatssteunregels inzake belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang
15 mrt

Consultatie over herziene staatssteunregels inzake belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare raadpleging waarin alle belanghebbenden worden uitgenodigd opmerkingen te maken over een voorgestelde gerichte herziening van de  mededeling betreffende staatssteun voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang  (“de IPCEI-mededeling”). De IPCEI-mededeling heeft tot doel grootschalige grensoverschrijdende projecten te bevorderen die aanzienlijke voordelen voor de economie van de EU en haar burgers opleveren doordat belangrijke tekortkomingen van de markt in strategische waardeketens worden aangepakt.

De Commissie heeft in het kader van de geschiktheidscontrole van staatssteun een evaluatie van de huidige IPCEI-mededeling uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de huidige bepalingen van de IPCEI-mededeling over het algemeen goed werken en een doeltreffend instrument zijn om belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen. Tegelijkertijd kunnen bepaalde gerichte aanpassingen nodig zijn om de desbetreffende staatssteunregels en bepaalde begrippen te verduidelijken in overeenstemming met de beschikkingspraktijk van de Commissie.

In deze context stelt de Commissie een aantal gerichte wijzigingen voor om rekening te houden met de ervaring die is opgedaan met de toepassing van de huidige regels, en om de mededeling af te stemmen op de huidige prioriteiten van de EU:
a) het  verduidelijken van bepaalde begrippen en het  verstrekken van nadere richtsnoeren over bepaalde criteria in de mededeling;
b) het  bevorderen van de directe en indirecte betrokkenheid van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's/mkb'ers) bij belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang, in overeenstemming met de industriestrategie en de kmo-strategie van de Commissie;
c) het  verder versterken van het open karakter van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang   en van hun samenhang met het EU-beleid .

De ontwerpmededeling en alle bijzonderheden over de openbare raadpleging staan online.

De huidige IPCEI-mededeling is verlengd tot eind 2021. Naast de onderhavige raadpleging van belanghebbenden volgt ook een bespreking van de voorgestelde tekst van de IPCEI-mededeling tijdens een vergadering tussen de Commissie en de lidstaten aan het einde van de raadplegingsperiode. De goedkeuring van de nieuwe IPCEI-mededeling is gepland voor de tweede helft van 2021.

De consultatie loopt van 23 februari tot 20 april 2021. Bij de Nederlandse interdepartementale afstemming is het Interdepartementaal Staatssteunoverleg betrokken.