Consultatie over herziening van de Aardgas richtlijn en verordening

Contentverzamelaar

Consultatie over herziening van de Aardgas richtlijn en verordening
26 mrt

Consultatie over herziening van de Aardgas richtlijn en verordening

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare raadpleging over de herziening van de Aardgas-richtlijn en de Aardgas-Verordening, die worden aangepast om deze meer in lijn te brengen met de ambitie van de Europese Green Deal. Volgens die ambitie moet de EU gassector koolstofarm worden om de doelstellingen van klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren. Alle belanghebbenden die een visie hebben op hoe de huidige EU gas-wetgeving kan worden aangepast om de opname van hernieuwbare en koolstofarme gassen en waterstof te ondersteunen, onder behoud van een geïntegreerde, interoperabele en liquide EU-markten, worden gevraagd deze te delen. De uitkomsten van deze consultatie zullen worden gebruikt als input voor de wetgevingsinitiatieven die voor eind 2021 zouden moeten verschijnen (zoals ook aangekondigd in het Commissie werkprogramma 2021). Vooruitlopend hierop plant de Commissie al wel om het “ Fit voor 55” pakket te presenteren in juni 2021. Dit zou moeten leiden tot een vermindering van de broeikassen gasemmissies met tenminste 55% in 2030.

De consultatie loopt van 26 maart tot en met 18 juni 2021.