Consultatie over herziening van de EU-regels over toegankelijke web- en digitale inhoud voor mensen met een handicap

Contentverzamelaar

Consultatie over herziening van de EU-regels over toegankelijke web- en digitale inhoud voor mensen met een handicap
19 jul

Consultatie over herziening van de EU-regels over toegankelijke web- en digitale inhoud voor mensen met een handicap

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de richtlijn inzake webtoegankelijkheid, die beoogt overheidswebsites en mobiele applicaties in de EU toegankelijker te maken voor het publiek, met name voor mensen met een handicap. In de richtlijn worden de standaard voorschriften voor producten en diensten op het gebied van webtoegankelijkheid in de hele EU vastgesteld.
Het doel van de raadpleging is om gegevens en standpunten van belanghebbenden te verzamelen die de evaluatie van de richtlijn webtoegankelijkheid en de bijbehorende uitvoeringshandelingen kunnen ondersteunen. De raadpleging zal helpen om na te gaan in hoeverre de richtlijn en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten het voor personen met een beperking gemakkelijker hebben gemaakt om toegang te krijgen tot openbare diensten en informatie, wat goed is voor de sociale en digitale inclusie. Ook wordt nagegaan of de richtlijn en besluiten nog steeds relevant en geschikt voor het beoogde doel zijn, in het licht van aanverwante wetgeving en technologische veranderingen en of deze de markt voor webtoegankelijkheid hebben geharmoniseerd.
De resultaten van de raadpleging zullen als input dienen voor mogelijke toekomstige beleidsinitiatieven op het gebied van webtoegankelijkheid.

De consultatie loopt van 19 juli tot 25 oktober 2021.