Consultatie over herziening van de mededeling staatssteun O&O&I kader

Contentverzamelaar

Consultatie over herziening van de mededeling staatssteun O&O&I kader
19 apr

Consultatie over herziening van de mededeling staatssteun O&O&I kader

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de ontwerp mededeling van de Commissie voor herziening van het staatssteunkader voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I). Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers worden gevraagd te reageren. In de ontwerp mededeling worden een aantal gerichte aanpassingen van het O&O&I staatssteunkader voorgesteld, die noodzakelijk worden geacht om tegemoet te kunnen komen aan de huidige wettelijke, economische en technische ontwikkelingen. Ook moet er meer rekening worden gehouden met de huidige strategische prioriteiten van de Commissie zoals de industriƫle en digitale strategie van de Commissie en de Europese Green Deal. De ontwerp mededeling focust onder meer op het verbeteren en actualiseren van de bestaande definities van onderzoek en innovatie(activiteiten), introduceert nieuwe voorzieningen om publieke steun voor technologische infrastructuur mogelijk te maken en beoogt om bepaalde regels te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door de introductie van een vereenvoudigde berekeningswijze voor de in aanmerking te nemen indirecte kosten.

De consultatie loopt van 8 april tot 3 juni 2021. Bij de Nederlandse interdepartementale afstemming is het Interdepartementaal Staatssteunoverleg betrokken.