Consultatie over herziening van de speelgoedrichtlijn

Contentverzamelaar

Consultatie over herziening van de speelgoedrichtlijn
02 mrt

Consultatie over herziening van de speelgoedrichtlijn

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over d e speelgoedrichtlijn die veiligheidseisen bevat waaraan speelgoed moet voldoen voordat het in de EU in de handel kan worden gebracht. Dit initiatief heeft tot doel kinderen beter te beschermen tegen risico’s van speelgoed, met name tegen chemische stoffen. Het bouwt onder meer voort op de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen en op een evaluatie van de huidige veiligheidsvoorschriften voor speelgoed, die in 2020 is voltooid. Tegelijkertijd beoogt het de interne markt voor speelgoed te versterken.

De consultatie loopt van 2 maart tot 25 mei 2022.