Consultatie over herziening van de verordening luchtdiensten

Contentverzamelaar

Consultatie over herziening van de verordening luchtdiensten
03 mrt

Consultatie over herziening van de verordening luchtdiensten

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de verordening inzake luchtdiensten die gemeenschappelijke regels voor luchtdiensten in de EU bevat, onder meer wat betreft de eisen inzake exploitatievergunningen, de vrijheid om diensten te verlenen en de voorwaarden waaronder deze vrijheid uitzonderlijk kan worden beperkt, en de wijze waarop prijzen aan de consument moeten worden getoond. Dit initiatief zal vorm geven aan een veerkrachtigere en duurzamere luchtdienstensector, mede als reactie op de COVID-19-crisis, en zal de connectiviteit en concurrentie garanderen, de belangen van de consument beschermen en hoogwaardige werkgelegenheid in stand houden.

De consultatie loopt van 3 maart tot 26 mei 2022.