Consultatie over het aan banden leggen van het gebruik van schadelijke stoffen in elektronica

Contentverzamelaar

Consultatie over het aan banden leggen van het gebruik van schadelijke stoffen in elektronica
10 mrt

Consultatie over het aan banden leggen van het gebruik van schadelijke stoffen in elektronica

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over herziening van de regels die het  gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in elektronica moeten terugdringen. Richtlijn 2011/65/EU daarover poogt in dat kader om afvalbeheer te stimuleren en gezondheid en milieu te beschermen. Om te waarborgen dat de apparatuur voldoet aan de eisen van de circulaire economie, moeten ze worden uitgesloten van chemische producten. Belanghebbenden worden uitgenodigd hun zienswijzen op de gewenste herziening van de regelgeving kenbaar te maken .

De consultatie loopt van 10 maart tot 2 juni 2022.