Consultatie over het Beginsel: de vervuiler betaalt

Contentverzamelaar

Consultatie over het Beginsel: de vervuiler betaalt

12 mei

Consultatie over het Beginsel: de vervuiler betaalt

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over zero pollution. Het beginsel dat de vervuiler betaalt houdt in dat de vervuiler betaalt voor maatregelen om verontreiniging te voorkomen, te bestrijden en te verhelpen, en voor de kosten van verontreiniging voor de samenleving. Bij deze geschiktheidscontrole zal worden nagegaan hoe goed de EU het beginsel toepast, ook in beleidsmaatregelen die een impact op het milieu kunnen hebben. Er zal worden gekeken naar de toepassing van het beginsel op het niveau van de lidstaten. De geschiktheidscontrole moet de basis vormen voor aanbevelingen in 2024 over hoe beter uitvoering kan worden gegeven aan het beginsel.

De consultatie loopt van 12 mei tot 4 augustus 2023.