Consultatie over het EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (CEPOL)

Contentverzamelaar

Consultatie over het EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (CEPOL)
18 mrt

Consultatie over het EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (CEPOL)

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare consultatie waarin alle belanghebbenden, waaronder het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de overheid, waaronder de rechtshandhavingsinstanties, alsook burgers worden uitgenodigd te reageren op de werking van het CEPOL in 2015-2020.
Verordening (EU) 2015/2219 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) is bijna vijf jaar van kracht. Zoals bepaald in artikel 32 moet een beoordeling worden uitgevoerd van de resultaten, effectiviteit en doelmatigheid van Cepol, alsook van de meerwaarde van Cepol voor de EU in de context van het nieuwe rechtskader en het opleidingsaanbod van de EU voor rechtshandhaving. In dit verband is coördinatie van cruciaal belang om de middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en dubbel werk te voorkomen. De input op de consultatie zal worden gebruikt om de werking van het Cepol te evalueren. De reacties worden verwerkt in het eindverslag, dat de Europese Commissie in de tweede helft van 2021 aan het Europees Parlement en de Raad zal voorleggen.

De consultatie loopt van 18 maart tot 13 mei 2021 .