Consultatie over het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 2014-2020 (eindevaluatie)

Contentverzamelaar

Consultatie over het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 2014-2020 (eindevaluatie)
05 okt

Consultatie over het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 2014-2020 (eindevaluatie)

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de eindevaluatie van het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) 2014-2020. De resultaten van deze openbare raadpleging zullen worden gebruikt bij de ex-postevaluatie van het EaSI en bij de eindevaluatie van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (EPMF), die respectievelijk overeenkomstig artikel 13, lid 4, en artikel 38, lid 1, van Verordening 1296/2013 (de EaSI-verordening) en artikel 9 van Besluit 283/2010 (het EPMF-besluit) worden uitgevoerd. De evaluatie heeft betrekking op de vijf evaluatiecriteria (relevantie, doeltreffendheid, efficiƫntie, samenhang en EU-meerwaarde) overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving.

De consultatie loopt van 5 oktober tot 28 december 2021.