Consultatie over horizontale overeenkomsten tussen ondernemingen- herziening van de Europese mededingingsregels

Contentverzamelaar

Consultatie over horizontale overeenkomsten tussen ondernemingen- herziening van de Europese mededingingsregels
13 jul

Consultatie over horizontale overeenkomsten tussen ondernemingen- herziening van de Europese mededingingsregels

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare raadpleging over een verordening waarin de regels om Onderzoek & Ontwikkelings- en specialisatieovereenkomsten worden vrijgesteld van EU-mededingingsrechtelijke aspecten alsmede richtsnoeren bij deze regels. Het doel is om ondernemingen duidelijke richtsnoeren te geven over de horizontale samenwerkingsovereenkomsten die zij mogen sluiten zonder het risico te lopen inbreuk te maken op het mededingingsrecht. Tevens dient het administratieve toezicht op horizontale samenwerkingsovereenkomsten door de Commissie, nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechtbanken te worden vereenvoudigd.

De consultatie loopt van 13 juli tot 5 oktober 2021.