Consultatie over illegale handel in wilde dieren en planten- EU actieplan

Contentverzamelaar

Consultatie over illegale handel in wilde dieren en planten- EU actieplan
05 okt

Consultatie over illegale handel in wilde dieren en planten- EU actieplan

Activiteitendata
-
online

In 2016 heeft de Europese Commissie een strategie ter bestrijding van de illegale handel in wilde dieren en planten, zowel binnen de EU als op mondiaal niveau, uiteengezet in de mededeling over een actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (COM(2016) 87). De Europese Commissie is het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten aan het evalueren en bereidt een herziening van het actieplan voor. Deze openbare raadpleging nodigt belanghebbenden uit om informatie te verstrekken over hun ervaringen met en standpunten over het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten. De resultaten van de raadpleging zullen als input dienen voor de evaluatie en herziening van het actieplan.

De consultatie loopt van 5 oktober tot 28 december 2021.