Consultatie over Intellectuele eigendom- herzien kader dwanglicenties octrooien

Contentverzamelaar

Consultatie over Intellectuele eigendom- herzien kader dwanglicenties octrooien
07 jul

Consultatie over Intellectuele eigendom- herzien kader dwanglicenties octrooien

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over een herzien kader voor dwanglicenties voor octrooien. De EU-landen reguleren en implementeren momenteel het kader voor dwanglicenties voor octrooien in de EU volgens verschillende, versnipperde procedures. Deze aanpak is niet doeltreffend genoeg om crises in de hele EU aan te pakken. Bovendien moet de doeltreffendheid van de huidige EU-procedure voor dwanglicenties voor octrooien voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen (Verordening (EG) nr. 816/2006) worden onderzocht. Het initiatief heeft tot doel het kader te herzien zodat het naar behoren voorbereid is en gecoördineerd is om toekomstige crises aan te pakken. Ook overheidsinstanties kunnen reageren.

De consultatie loopt van 7 juli tot 29 september 2022.