Consultatie over Luchtkwaliteit-herziening van de EU-regels

Contentverzamelaar

Consultatie over Luchtkwaliteit-herziening van de EU-regels
23 sep

Consultatie over Luchtkwaliteit-herziening van de EU-regels

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over luchtkwaliteit. Het doel van deze raadpleging is om de standpunten van burgers en belanghebbenden te verzamelen over de herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit (2008/50/EG en 2004/107/EG). In de Europese Green Deal is dit initiatief aangekondigd onder de paraplu van de ambitie om verontreiniging tot nul terug te dringen voor een gifvrij milieu. Het initiatief heeft tot doel een wetgevingsvoorstel te presenteren om de richtlijnen inzake luchtkwaliteit te herzien. De belangrijkste elementen van het voorstel hebben betrekking op drie beleidsterreinen: 1) betere afstemming van de luchtkwaliteitsnormen van de EU op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (zoals in 2021 geactualiseerd); 2) verdere verbetering van de rechtszekerheid en de afdwingbaarheid van het wetgevingskader, met inbegrip van de bepalingen betreffende publieksvoorlichting, sancties en toegang tot doeltreffende rechtsmiddelen; en 3) verbetering van de monitoring en modellering van de luchtkwaliteit en van de luchtkwaliteitsplannen. Dit initiatief houdt rekening met de meest recente wetenschappelijke gegevens voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu en verstevigt de basis voor doeltreffende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, in overeenstemming met de lessen die uit de onlangs afgeronde geschiktheidscontrole van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit zijn getrokken, en zal dan ook voor een betere luchtkwaliteit zorgen.

De consultatie loopt van 23 september tot 16 december 2021.