Consultatie over nieuw EU-actieplan tegen Migrantensmokkel

Contentverzamelaar

Consultatie over nieuw EU-actieplan tegen Migrantensmokkel
19 mrt

Consultatie over nieuw EU-actieplan tegen Migrantensmokkel

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare consultatie waarin alle belanghebbenden, waaronder het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, overheidsinstanties en burgers, worden uitgenodigd te reageren op de aankondiging van nieuw EU-actieplan tegen migrantensmokkel voor de periode 2021-2025.
In het nieuwe migratie- en asielpact van 23 september 2020 heeft de Europese Commissie aangegeven dat migrantensmokkel zeer vaak gepaard gaat met georganiseerde uitbuiting van deze mensen. De daders streven naar winst zonder ontzag voor het menselijk leven en gaan daarmee in tegen zowel de humanitaire als de EU-migratiebeheers-doelstellingen. Om migrantensmokkel beter te kunnen voorkomen en bestrijden, wordt in het nieuwe pact een het nieuwe EU-actieplan tegen migrantensmokkel 2021-2025 aangekondigd. Dit actieplan moet de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen de EU-lidstaten en -rechtshandhavingsinstanties bij de opsporing en vervolging van netwerken voor migrantensmokkel verbeteren. Het actieplan heeft onder meer betrekking op financiƫle onderzoeken, de inbeslagname van activa en de aanpak van documentfraude en opkomende problemen. Het volgt een "volledige route-aanpak" en moet de samenwerking met de aan de migratieroutes gelegen niet-EU-landen verbeteren. De activiteiten moeten plaatsvinden in het kader van de EU-totaalaanpak van migratie in samenwerking met de belangrijkste betrokken partnerlanden. Doel van deze openbare raadpleging is om van burgers en belanghebbenden informatie te verzamelen die moet helpen bij het opstellen van het EU-actieplan tegen migrantensmokkel (2021-2025).

De consultatie loopt van 19 maart tot 14 mei 2021 .