Consultatie over onderwijs en opleiding over milieuduurzaamheid

Contentverzamelaar

Consultatie over onderwijs en opleiding over milieuduurzaamheid
18 jun

Consultatie over onderwijs en opleiding over milieuduurzaamheid

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare raadpleging over een toekomstig initiatief dat de EU-landen moet helpen samen een krachtiger beleid te ontwikkelen op het gebied van onderwijs over milieuduurzaamheid, klimaat, biodiversiteit en aanverwante onderwerpen. Overeenkomstig de biodiversiteitsstrategie van de EU en de mededeling over de Europese onderwijsruimte moet de Commissie in 2021 een aanbeveling inzake onderwijs over milieuduurzaamheid voor lerenden van alle leeftijden en op alle onderwijsniveaus voorstellen. Met de Green Deal neemt de EU maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan en alle burgers aan te moedigen aan een groener en duurzamer Europa te werken. Onderwijs en opleiding zijn van cruciaal belang, omdat zij burgers en lokale gemeenschappen helpen bij de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en attitudes die voor deze transitie nodig zijn. De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over onderwijs in milieuduurzaamheid. De raadpleging is bedoeld om idee├źn en standpunten van particulieren en organisaties over dit initiatief te verzamelen. De goedkeuring van het initiatief door de Commissie staat gepland voor het najaar van 2021.

De consultatie loopt van 18 juni tot 24 september 2021.