Consultatie over Toezicht op de naleving van het Verdrag van Aarhus- gevolgen staatssteun

Contentverzamelaar

Consultatie over Toezicht op de naleving van het Verdrag van Aarhus- gevolgen staatssteun
13 jul

Consultatie over Toezicht op de naleving van het Verdrag van Aarhus- gevolgen staatssteun

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over het Advies van het Nalevingscomite inzake de mogelijkheid tot het aanvechten van staatssteunmaatregelen inzake het Verdrag van Aarhus. De EU en haar lidstaten zijn partij bij het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Het Nalevingscomité (zaak ACCC/C/2015/128) heeft vastgesteld dat de EU zich niet aan het verdrag heeft gehouden omdat zij de mensen niet in staat stelt besluiten over staatssteunmaatregelen aan te vechten. De bedoeling van dit initiatief is om de gevolgen van deze bevindingen te analyseren alsmede om de opties om dit probleem aan te pakken te beoordelen, rekening houdend met de staatssteunregels van de EU. Ook overheden worden gevraagd te reageren. Bij de Nederlandse reactie op deze consultatie is het interdepartementale Staatssteunoverleg (ISO) betrokken.

De consultatie loopt van 13 juli tot 5 oktober 2022.