Consultatie over transparantie van heimelijke inmenging door derde landen

Contentverzamelaar

Terug Consultatie over transparantie van heimelijke inmenging door derde landen

16 feb

Consultatie over transparantie van heimelijke inmenging door derde landen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over het initiatief van de Europese Commissie dat tot doel heeft gemeenschappelijke transparantie- en verantwoordingsvereisten in te voeren met betrekking tot heimelijke inmenging door derde landen, bij te dragen tot de goede werking van de interne markt en de democratische ruimte van de EU te beschermen tegen heimelijke buitenlandse invloed. Ook betrokken nationale autoriteiten worden gevraagd te reageren.

De consultatie loopt van 16 februari tot 13 april 2023.