Consultatie over verkoop op afstand van financiële diensten

Contentverzamelaar

Consultatie over verkoop op afstand van financiële diensten
22 jun

Consultatie over verkoop op afstand van financiële diensten

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de EU-regels voor de verkoop op afstand (per telefoon, post, internet enz.) van financiële diensten, waarmee de consumentenbeschermingsregels van de verschillende EU-landen voor dit soort diensten op elkaar worden afgestemd om zo het vrije verkeer van financiële diensten in de interne markt te ondersteunen. De Commissie neemt een initiatief waarmee deze regels worden herzien op basis van een recente evaluatie waarbij verschillende problemen aan het licht zijn gekomen die aangeven dat de regels niet functioneren zoals zou moeten. Bovendien bepaalde het aangepaste werkprogramma van de Commissie voor 2020 dat zij moest worden getoetst aan de criteria voor "gezonde regelgeving”. Daarom vindt er nu een nieuwe openbare raadpleging plaats om de standpunten van belanghebbenden te verzamelen over dit initiatief, dat de Commissie in het eerste kwartaal van 2022 wil presenteren.

De consultatie loopt van 22 juni tot 28 september 2021.