Consultatie over voedselverspilling-reductiecijfers

Contentverzamelaar

Consultatie over voedselverspilling-reductiecijfers
24 mei

Consultatie over voedselverspilling-reductiecijfers

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over voedselverspillingreductie. Voedselverspilling leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en tot de uitstoot van broeikasgassen. Dit vlaggenschipinitiatief, dat deel uitmaakt van de “van boer tot bord”-strategie van de EU, is erop gericht juridisch bindende doelstellingen voor te stellen om voedselverspilling terug te dringen. Deze doelstellingen zullen de impact van de voedselvoorzieningsketen op het milieu en het klimaat helpen beperken en ervoor zorgen dat er meer voedsel beschikbaar is voor menselijke consumptie, waardoor een duurzamer voedselsysteem ontstaat. Ook overheidsinstanties wordt om input gevraagd.

De consultatie loopt van 24 mei tot 16 augustus 2022.