Consultatie over Voertuigveiligheid- herziening regels technische controle

Contentverzamelaar

Consultatie over Voertuigveiligheid- herziening regels technische controle
06 jul

Consultatie over Voertuigveiligheid- herziening regels technische controle

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over voertuigveiligheid. De technische controle van voertuigen is niet alleen van belang voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de milieuprestaties gedurende de levensduur. Voertuigen worden als gevolg van nieuwe technologie en regelgeving steeds complexer. De technische controle moet gelijke tred houden met deze ontwikkeling. Bovendien is een betere uitwisseling van gegevens over de technische controle van voertuigen in de EU nodig om de verkeersveiligheidsmaatregelen doeltreffender te kunnen handhaven. Ook overheden worden gevraagd te reageren.

De consultatie loopt van 6 juli tot 28 september 2022.