Consultatie over voorgestelde herziening van de staatssteunregels voor de uitrol van breedbandnetwerken

Contentverzamelaar

Consultatie over voorgestelde herziening van de staatssteunregels voor de uitrol van breedbandnetwerken
19 nov

Consultatie over voorgestelde herziening van de staatssteunregels voor de uitrol van breedbandnetwerken

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over een voorgestelde herziening van de richtsnoeren betreffende staatssteunregels voor breedbandnetwerken (de “breedbandrichtsnoeren”). De Commissie heeft een evaluatie (EN) uitgevoerd van de huidige breedbandrichtsnoeren. Uit die evaluatie is gebleken dat de huidige richtsnoeren goed werken, in grote lijnen geschikt zijn voor het beoogde doel en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de uitrol van breedbandnetwerken. Tegelijkertijd is uit de evaluatie gebleken dat een aantal gerichte aanpassingen van de bestaande regels nodig zijn om rekening te houden met de meest recente ontwikkelingen van de markt en de technologie en de snel veranderende connectiviteitsbehoeften die in de huidige EU-prioriteiten tot uiting komen. In dit verband stelt de Commissie een aantal gerichte wijzigingen voor. De ontwerp-breedbandrichtsnoeren en nadere informatie over de openbare raadpleging zijn  online (EN) beschikbaar.

De consultatie loopt van 19 november 2021 tot 11 februari 2022.