Consultatie over waterbescherming tegen vervuiling door landbouwnitraten

Contentverzamelaar

Consultatie over waterbescherming tegen vervuiling door landbouwnitraten

01 dec

Consultatie over waterbescherming tegen vervuiling door landbouwnitraten

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over d e EU-regels inzake nitraten die de waterkwaliteit beschermen door verontreiniging door nitraten uit de landbouw terug te dringen en te voorkomen. De waterkwaliteit in de EU is verbeterd, maar verontreiniging door nitraten kan nog steeds een ernstig probleem vormen. Bij deze evaluatie zal worden beoordeeld of deze regels doeltreffend zijn geweest, gelijke tred met de ambities van de EU op het gebied van milieu en klimaat houden en voor een duurzame en veerkrachtige landbouw en voedselzekerheid volstaan.

De consultatie loopt van 1 december 2023 tot 8 maart 2024.