Consultatie over wetgeving inzake chemische stoffen- herziening REACH-verordening

Contentverzamelaar

Consultatie over wetgeving inzake chemische stoffen- herziening REACH-verordening

20 jan

Consultatie over wetgeving inzake chemische stoffen- herziening REACH-verordening

Activiteitendata
-
Online

De Europese Commissie start een consultatie over h et doel van de Europese Green Deal om de vervuiling tot nul terug te brengen en voor een gifvrij milieu te zorgen. In het kader van de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen worden daarom maatregelen getroffen die mens en milieu beter beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen en die aanzetten tot innovatie om veilige en duurzame alternatieven te ontwikkelen. Dit betekent dat de regels voor de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) in de EU moeten worden herzien. De Commissie verzoekt ook overheidsinstanties om input te leveren.

De consultatie loopt van 20 januari tot 15 april 2022.