Consultatie over wijziging van de EU-Verordening over onwettige extraterritoriale sancties

Contentverzamelaar

Consultatie over wijziging van de EU-Verordening over onwettige extraterritoriale sancties
09 sep

Consultatie over wijziging van de EU-Verordening over onwettige extraterritoriale sancties

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie om feedback te verzamelen over een mogelijke wijziging van Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad (“de blokkeringsverordening”), die in 1996 is aangenomen. Het doel van de blokkeringsverordening is personen en bedrijven uit de EU te beschermen tegen de extraterritoriale toepassing van wetten en maatregelen van derde landen. Zoals aangekondigd in haar mededeling “Het Europese financieel-economisch bestel: openheid, kracht en veerkracht stimuleren” van 19 januari 2021 wil de Commissie de blokkeringsverordening herzien om i) aanvullende afschrikkingsmechanismen op te nemen en ii) de toepassing van de verordening te stroomlijnen, onder meer door de nalevingskosten voor personen en bedrijven uit de EU te verminderen.

De consultatie loopt van 9 september tot 4 november 2021.