Covid-19: Raad verlengt voor een tiende keer de maatregelen die het nemen van besluiten via de schriftelijke procedure vergemakkelijken

Contentverzamelaar

Covid-19: Raad verlengt voor een tiende keer de maatregelen die het nemen van besluiten via de schriftelijke procedure vergemakkelijken

De Raad verlengt opnieuw de maatregelen die de continuïteit van zijn werkzaamheden gedurende de Covid-19-uitbraak moeten waarborgen. De verlenging is nodig aangezien de uitzonderlijke omstandigheden van de Covid-19-pandemie nog steeds voortduren en een aantal door de lidstaten genomen buitengewone preventie- en inperkingsmaatregelen nog steeds van kracht zijn.

Bij  Besluit (EU) 2020/430 werd een afwijking van artikel 12, lid 1, eerste alinea, Reglement van orde van de Raad ingevoerd voor besluiten om gebruik te maken van de schriftelijke procedure. Deze besluiten worden vastgesteld door Coreper. De afwijking gold tot en met 23 april 2020. Op respectievelijk 21 april, 20 mei, 3 juli, 4 september en 6 november 2020, alsmede op 12 januari, 12 maart, 20 mei en 12 juli 2021 is deze afwijking middels  Besluiten (EU) 2020/556 ,  (EU) 2020/702 ,  (EU) 2020/970  ,   (EU) 2020/1253 (EU) 2020/1659(EU) 2021/26(EU) 2021/454(EU) 2020/825 en (EU) 2020/1142 verlengd tot 16 juli 2021

Aangezien de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de Covid-19-uitbraak nog steeds voortduren en een aantal door de lidstaten genomen buitengewone preventie- en inperkingsmaatregelen nog steeds van kracht zijn, is de afwijking op 24 september 2021 verlengd tot en met 30 november 2021 ( Besluit (EU) 2021/1725).