Cursus Europees recht bij de Academie voor Wetgeving

Contentverzamelaar

Cursus Europees recht bij de Academie voor Wetgeving

De Academie voor wetgeving te Den Haag biedt in de maand april de module ‘Europees recht in het kort’ aan. De cursist kan kennismaken met de institutionele structuur van de EU en de meest belangrijke Europeesrechtelijke onderwerpen, zoals mededinging en staatssteun. De module richt zich in het bijzonder op de overheidsjurist.

De module wordt verzorgd door K.J.M. Mortelmans (UU, Raad van State), mr. dr. J. Luijendijk (UU) en dr. S.A. de Vries (UU).