Dalligate: Zweeds pruimtabak kost Maltese Commissaris de kop

Contentverzamelaar

Dalligate: Zweeds pruimtabak kost Maltese Commissaris de kop

John Dalli, de Maltese Eurocommissaris voor Volksgezondheid en Consumentenzaken, is afgetreden. Hij is verwikkeld in een onderzoek van de antifraudedienst van de EU (OLAF). Swedish Match, een producent van pruimtabak (snus) was benaderd door een Maltees bedrijf dat aangeboden had zijn contacten met de Commissaris in te zetten om aanstaande nieuwe EU-wetgeving in gunstige zin te beïnvloeden. De verkoop van Snus is verboden in de EU, behalve in Zweden. Na zijn aftreden volgde een openlijke strijd met Commissievoorzitter Barroso over het ontslag. De Maltese regering heeft minister van Buitenlandse Zaken, Tony Borg, voorgedragen als nieuwe Commissaris.

De Europese Commissie bracht Dalli’s ontslag op 16 oktober jl. via een persbericht naar buiten. Dalli verzet zich tegen zijn ontslag. In een brief aan Barroso stelt Dalli dat hij door Barroso gedwongen is af te treden. Hij geeft in die brief ook aan dat hij een officieel schrijven van Barroso moet krijgen waarin om zijn ontslag verzocht wordt. Barroso heeft dit weersproken in een brief aan Dalli.

Het ontslag van een Commissaris kan vrijwillig of ambtshalve plaatsvinden. Vrijwillig ontslag wordt genoemd in artikel 246 VWEU. Op grond van deze bepaling kan de Voorzitter van de Commissie een Commissaris vragen om ontslag te nemen – in dat geval gaat er zachte dwang schuil achter de “vrijwilligheid”. In het geval van ambtshalve ontslag verzoekt de Europese Commissie het EU-Hof om de betreffende Commissaris uit zijn ambt te zetten (artikel 248 VWEU). De gronden voor ambtshalve ontslag zijn het niet meer voldoen aan de eisen voor de uitoefening van het ambt, of het op ernstige wijze tekort schieten.

Zweden heeft bij de zijn toetreding tot de EU in 1995 een permanente derogatie bedongen voor het EU-verbod inzake snus. Dit is te vinden in punt X (diversen) van bijlage XV bij de Toetredingsakte (goed zoeken).