De Commissie Von der Leyen: het beoogde team

Contentverzamelaar

De Commissie Von der Leyen: het beoogde team

De recent verkozen Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft haar team en de nieuwe structuur van de volgende Europese Commissie voorgesteld. Deze moet een afspiegeling vormen van de prioriteiten en ambities die eerder zijn geformuleerd in de politieke beleidslijnen. De structuur van de Commissie sluit aan bij de doelstellingen die Von der Leyen in het Europees Parlement heeft verdedigd in het kader van haar verkiezing.

De Raad heeft de lijst van de personen vastgesteld die hij voorstelt te benoemen tot lid van de Commissie. Bij de presentatie van haar kandidaat Commissarissen heeft Von der Leyen de noodzaak om de klimatologische, technologische en demografische veranderingen aan te pakken benadrukt en centraal in het werk van de Commissie zal zijn. Zij wijst erop dat gevestigde mogendheden hun eigen weg gaan en nieuwe mogendheden opkomen en hun macht consolideren. Ze benadrukt dat de EU het voortouw moet nemen in de transitie naar een gezonde planeet en een nieuwe digitale wereld. Dit is echter alleen mogelijk door mensen te verenigen en onze unieke sociale markteconomie aan te passen aan de nieuwe ambities.

Von der Leyen wil op leiding geven aan het college van Commissarissen dat vastberaden is, begrip voor Europa heeft en luistert naar wat Europeanen willen. Alle leden van het college moeten elke lidstaat in de eerste helft van hun ambtstermijn bezoeken. Niet alleen de hoofdsteden staan op het programma, maar ook de regio’s. Verder moet ook de Commissie het digitale tijdperk omarmen: de vergaderingen van het college worden papierloos en digitaal.

 • Von der Leyen stelt dat het doel van de nieuwe Commissie is om het leven van mensen en bedrijven makkelijker te maken. Daarom zal de Commissie voor elk nieuw wet- en regelgevingsinitiatief een andere regel moeten verdwijnen om de administratieve rompslomp te verminderen.

  Een nieuwe structuur en andere titels

  Het nieuwe college zal acht vicevoorzitters tellen, waaronder de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (Josep Borrell). De vicevoorzitters zijn verantwoordelijk voor de topprioriteiten in de politieke beleidslijnen. Zij zullen onze werkzaamheden richting geven met het oog op de belangrijkste overkoepelende kwesties, zoals de Europese “Green Deal”, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, een economie die werkt voor de mensen, onze Europese levenswijze beschermen, een sterker Europa in de wereld en een nieuwe impuls voor de Europese democratie. Centraal in de structuur van het nieuwe college staan de commissarissen. Zij zullen de expertise van de directoraten-generaal beheren.

  Drie uitvoerende vicevoorzitters krijgen een dubbele functie. Naast hun taken als commissaris zullen zij als vicevoorzitter verantwoordelijk zijn voor een van de drie kernthema's op de agenda van de voorzitter.

  Vicevoorzitter Frans Timmermans (Nederland) zal de werkzaamheden inzake de Europese Green Deal coördineren. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor het klimaatbeleid en daarbij ondersteund worden door het directoraat-generaal Klimaat.

  Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager (Denemarken) wordt verantwoordelijk voor de volledige coördinatie van de agenda voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Zij wordt als commissaris ook belast met mededinging, en wordt daarbij ondersteund door het directoraat-generaal Concurrentie.

  Uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis (Letland) zal de werkzaamheden coördineren voor een economie die werkt voor de mensen, en wordt als commissaris belast met financiële diensten, ondersteund door het directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie.

  De vijf andere vicevoorzitters zijn:

  Josep Borrell (Spanje, huidig Spaans minister van Buitenlandse Zaken): voorgedragen hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter, Een sterker Europa in de wereld;

  Věra Jourová (Tsjechië, commissaris in de Commissie-Juncker): Waarden en transparantie;

  Margaritis Schinas (Griekenland, voormalig lid van het Europees Parlement, reeds geruime tijd ambtenaar bij de Europese Commissie):Bescherming van de Europese levenswijze;

  Maroš Šefčovič (Slowakije, vicevoorzitter van de Commissie-Juncker): Interinstitutionele betrekkingen en prognoses;

  Dubravka Šuica (Kroatië, lid van het Europees Parlement): Democratie en demografie. Dubravka Šuica wordt tevens voor de Commissie belast met de werkzaamheden voor de conferentie over de toekomst van Europa.

  De overige voorgedragen commissarissen zijn:

  Johannes Hahn (Oostenrijk) zal verantwoordelijk zijn voor “Begroting en Administratie” en zal rechtstreeks verslag uitbrengen aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Als ervaren lid van het college weet hij hoe belangrijk het is de randvoorwaarden voor een moderne administratie te scheppen.

  Didier Reynders (België), van opleiding advocaat, is een zeer ervaren voormalige nationale minister van Financiën, van Buitenlandse Zaken en van Defensie. In de nieuwe Commissie zal hij verantwoordelijk zijn voor “Justitie” (inclusief het onderwerp rechtsstaat).

  Mariya Gabriel (Bulgarije) is momenteel Europees commissaris. Zij zet zich toegewijd en energiek in voor de digitale portefeuille en zal zich nu bezighouden met het scheppen van nieuwe perspectieven voor jongeren (portefeuille “Innovatie en Jeugd”).

  Stella Kyriakides (Cyprus) is medisch psycholoog en heeft ruime ervaring op het gebied van sociale zaken, gezondheid en kankerpreventie. Zij zal zich ontfermen over de portefeuille “Gezondheid”.

  Kadri Simson (Estland) is een ervaren lid van het parlement van Estland en is minister van Economische Zaken en Infrastructuur. Zij wordt belast met de portefeuille “Energie”.

 • Jutta Urpilainen (Finland) was niet alleen minister van Financiën en jarenlang lid van de commissie Buitenlandse Zaken van het Finse parlement, maar ook speciaal gezant in Ethiopië. Zij zal verantwoordelijkheid zijn voor “Internationale Partnerschappen”.

  Sylvie Goulard (Frankrijk) was lid van het Europees Parlement en is toegewijd en overtuigd Europeaan. Als commissaris voor de “Interne Markt” zal zij het voortouw nemen bij onze werkzaamheden op het gebied van industriebeleid en de digitale eengemaakte markt bevorderen. Zij zal ook verantwoordelijk zijn voor het nieuwe directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart.

  László Trócsányi (Hongarije) is voormalige minister van Justitie van Hongarije. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de portefeuille “Nabuurschap en Uitbreiding”.

  Phil Hogan (Ierland), momenteel commissaris voor Landbouw, zal zijn ervaring in de nieuwe Commissie inbrengen in de portefeuille “Handel”.

  Paolo Gentiloni (Italië), voormalig Italiaans premier en minister van Buitenlandse Zaken, zal zijn ruime ervaring toepassen in de portefeuille “Economie”.

  Virginijus Sinkevičius (Litouwen), minister van Economische Zaken en Innovatie van Litouwen, zal verantwoordelijk zijn voor “Milieu en Oceanen”.

  Nicolas Schmit (Luxemburg) heeft ervaring als lid van het Europees Parlement en was minister van Werkgelegenheid en Arbeid. Hij zal zich ontfermen over de portefeuille “Werkgelegenheid”.

  Helena Dalli (Malta) heeft haar politieke leven gewijd aan gelijkheid: zij was minister van Sociale Dialoog, Consumentenzaken en Burgerlijke Vrijheden, en minister van Europese Zaken en Gelijkheid. Zij zal de leiding hebben over de portefeuille “Gelijkheid”.

  Janusz Wojciechowski (Polen) heeft jarenlange ervaring in het Europees Parlement als lid van de commissie Landbouw en is momenteel lid van de Europese Rekenkamer. Hij wordt belast met de portefeuille “Landbouw”.

  Elisa Ferreira (Portugal) is momenteel vicegouverneur van de Banco de Portugal. Zij was jarenlang lid van het Europees Parlement en was minister van Planning en minister van Milieu in Portugal. Zij zal verantwoordelijk zijn voor de portefeuille “Cohesie en Hervormingen”.

  Rovana Plumb (Roemenië) is lid van het Europees Parlement (vicevoorzitter van de fractie Socialisten en Democraten) en voormalig nationaal minister van Milieu en Klimaatverandering, minister van Arbeid, minister van Europese Fondsen, minister van Onderwijs en minister van Vervoer. Zij wordt belast met de portefeuille “Vervoer”.

  Janez Lenarčič (Slovenië) is een Sloveense diplomaat. Hij was staatssecretaris van Europese Zaken en werkte jarenlang nauw samen met de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Europese Unie. Hij wordt belast met de portefeuille “Crisisbeheer”.

  Ylva Johansson (Zweden) is momenteel nationaal minister van Werkgelegenheid en was minister van Scholen en minister van Gezondheid en Ouderenzorg alsmede lid van het Zweedse parlement. Zij is ook gerenommeerd deskundige op het gebied van werkgelegenheid, integratie, gezondheid en welzijn. Zij zal de leiding hebben over de portefeuille “Binnenlandse Zaken”.

  Volgende stappen

  Als volgende stap moet het Europees Parlement instemmen met het volledige college van commissarissen, inclusief de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie.

  Voorafgaand daaraan worden de voorgedragen commissarissen gehoord door de desbetreffende parlementaire commissies, zoals beschreven in het reglement van het Europees Parlement. De openbare hoorzittingen vinden plaats op 30 september, 1,2,3, 7 en 8 oktober 2019.

  Nadat het Parlement toestemming heeft verleend, wordt de Europese Commissie formeel benoemd door de Europese Raad, zoals beschreven in artikel 17, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

   

 • Meer informatie:

 • IP/19/5542