De EU als organisatievorm in het internationaal recht

Contentverzamelaar

De EU als organisatievorm in het internationaal recht

Op 28 juni zal in het Vredespaleis te Den Haag een seminar plaatsvinden over de EU als organisatievorm binnen het internationale recht. De discussie ging tot nu toe vooral over een eventueel einddoel voor de Europese integratie: een bondsstaat of een statenbond. De vraag is nu of het Verdrag van Lissabon een oplossing biedt voor dit dilemma door de EU te construeren als een democratische organisatie zonder zelf een staat te worden. Besproken wordt wat de gevolgen hiervan zijn voor de plaats van de EU in het internationaal recht en haar rol in de internationale betrekkingen.

The EU as a Polity in International Law

From the outset, the process of European integration has been faced with a conceptual problem concerning the endgoal or finalité politique of the project. Were the EU and its predecessors destined to become a federal state or should the member states rather remain a confederation? This dilemma, which has already been described by Immanuel Kant in his 1795 essay Zum Ewigen Frieden, has led to a perennial stalemate in the debate about the nature and goal of the Union.

The purpose of the present conference is to discuss whether the Lisbon Treaty has overcome this dilemma by constructing the EU as a democratic polity without turning the Union into a state. If so, what are the consequences for the place of the EU as a polity in internationa law and for its role in international relations?

Lectures will be delivered by HE Judge Bruno Simma (ICJ) on: The place of the EU in international law, by Professor Michael Burgess, University of Kent, on: The emergence of the EU from a federal perspective and by Professor Christiaan Timmermans (EUR) on: The role of the Court of Justice in the evolution of the EU into a democratic polity of states and citizens.

Tijd: dinsdag 28 juni van 16.00 tot 19.00 uur

Plaats: het Vredespaleis te Den Haag

Inlichtingen en aanmeldingen via www.asser.nl & conferencemanager@asser.nl

Klik hier voor meer informatie.