Derde Nederlandse rechter in Luxemburg

Contentverzamelaar

Derde Nederlandse rechter in Luxemburg

Op 18 juli 2011 is René Barents benoemd tot rechter bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie voor een periode van zes jaar, die loopt van 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2017. Het Gerecht voor ambtenarenzaken is een gespecialiseerde rechtbank die oordeelt over geschillen tussen de Europese Unie en haar personeelsleden. Barents zal, naast Sacha Prechal (Hof van Justitie) en Marc van der Woude (Gerecht), de derde Nederlandse rechter in Luxemburg zijn. Het ECER feliciteert René Barents met zijn benoeming.

René Barents is momenteel hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Maastricht en is hoofd Onderzoek en Documentatie van het EU-Hof.