Deze week apotheose Verdrag van Lissabon

Contentverzamelaar

Deze week apotheose Verdrag van Lissabon

Met het tweede Ierse referendum aanstaande vrijdag bereikt de spanning over de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een hoogtepunt. De stemming onder de Ieren is niet de laatste stap in het ratificatieproces. Weliswaar heeft Duitsland inmiddels zijn ratificatieprocedure helemaal afgrond, maar de Poolse en Tsjechische presidenten hebben nog steeds niet hun handtekening gezet onder de akte van ratificatie. Het Tsjechische constitutionele Hof besluit op 29 september of het een nieuwe klacht tegen de Tsjechische ratificatie in behandeling zal nemen.

Tweede Ierse referendum

Op vrijdag 2 oktober gaan de Ieren opnieuw naar de stembus om te bepalen of zij vóór of tegen de Ierse ratificatie van het Verdrag van Lissabon zijn. Verschillende lobbygroepen en maatschappelijke organisaties hebben een ja- of nee campagne op poten gezet. Belangrijke organisaties in de Ierse samenleving, zoals de katholieke kerk en het midden- en kleinbedrijf hebben zich achter het Verdrag geschaard.
Premier Cowen van Ierland heeft gezegd dat een ja-stem noodzakelijk is in de strijd tegen de economische crisis die Ierland hard heeft getroffen. Hij heeft nogmaals benadrukt dat de afspraken die de Ierse regering heeft gemaakt met de andere lidstaten tijdens de Europese Raad afgelopen zomer juridisch bindend zijn.

Tsjechische moeilijkheden

In Tsjechië is het Verdrag van Lissabon parlementair goedgekeurd. Een aantal zaken staat definitieve ratificatie nog in de weg. President Klaus, een bekend tegenstander van het Verdrag, heeft zijn handtekening tot nu toe onthouden. Hij krijgt hiervoor mogelijk extra argumenten in de schoot geworpen. Er is opnieuw een klacht tegen het Verdrag ingediend bij het constitutionele Hof in Brno. De nieuwe klacht betreft de wijze waarop de regering en het Tsjechische parlement moeten samenwerken na inwerkingtreding van het verdrag. Het gaat dus niet om inhoudelijke bezwaren. Dit Hof oordeelde vorig jaar nog unaniem dat het Verdrag van Lissabon in overeenstemming is met de Tsjechische grondwet. Dinsdag 29 september besluit het Hof of een tweede procedure in behandeling wordt genomen.

Tories

De Britse conservatieve leider David Cameron heeft een brief gestuurd aan president Klaus van Tsjechië. In deze brief legt Cameron uit dat zijn partij zeker van plan is, als zij in de Britse regering zitten, een referendum over het Verdrag van Lissabon te houden. De plannen van de Tories zouden een nieuwe aanleiding kunnen vormen voor President Klaus om zijn handtekening te weigeren, zo wordt gespeculeerd.

Duitsland klaar met ratificatie

Duitsland heeft zijn ratificatieprocedure nu volledig afgerond door zijn akte van ratificatie neer te leggen bij de depositaris in Rome. In korte tijd werd de Duitse ratificatiewetgeving aangepast om te voldoen aan het oordeel van het Bundesverfassungsgericht. Door de aanpassing krijgen de Bondsdag en de Bondsraad meer inspraak bij Europese besluitvorming. De aanpassing werd met overweldigende meerderheid aangenomen door de Bondsdag (446 stemmen voor; 46 tegen; 2 onthoudingen).

Polen wacht gewoon

De Poolse president Kacynski heeft eerder aangegeven het Ierse referendum af te wachten voordat hij zijn handtekening zet onder de Poolse ratificatiewetgeving. Er lopen verder geen juridische procedures in Polen tegen het verdrag.

ECER-Congres over het Verdrag van Lissabon

Als de Ieren ja zeggen tegen het verdrag, organiseert het ECER op vrijdag 12 november a.s. een congres over de praktische aspecten ervan. De inwerkingtreding hoeft dan immers niet lang meer op zich te laten wachten. Lees hierover meer op onze site.