Dubbel ouderschapsverlof bij een tweeling?

Contentverzamelaar

Dubbel ouderschapsverlof bij een tweeling?

Moeten (overheids-)werknemers die een tweeling krijgen meer ouderschapsverlof krijgen? Een Griekse vrouw vond van wel. Het EU-Hof is het met haar eens dat ouders van tweelingen bijzondere behoeften hebben waarmee rekening gehouden moet worden. Echter, de EU-richtlijn inzake ouderschapsverlof geeft een werknemer niet het recht op dubbel ouderschapsverlof.

Sinds 1996 zijn in EU-richtlijn afspraken opgenomen van werknemers- en werkgevers over het ouderschapsverlof. Volgens deze afspraken krijgen werknemers bij de ‘geboorte van een kind’ ten minste drie maanden ouderschapsverlof. Voor Griekse overheidsambtenaren is dat overigens negen maanden.

Het Hof moest in antwoord op vragen van de Griekse rechter eerst vaststellen aan wie het recht op ouderschapsverlof nu eigenlijk toekomt: aan de ouder of aan het kind? Het Hof vindt dat dit de ouders zijn, en niet het kind. De bewoordingen van het sociale akkoord tussen werknemers en werkgevers wijzen er duidelijk op dat het recht enkel toekomt aan ouders in hun hoedanigheid als werknemers.

Vervolgens moet gekeken worden op ‘de geboorte van een kind’ betekent dat er een recht ontstaat per kind of per meerling. Het Hof legt dit uit in het licht van het doel van de afspraken namelijk het bieden van de mogelijkheid voor ouders om voor hun kind te zorgen. Het Hof wijst erop dat ouders bij de geboorte van tweelingen tegelijkertijd moeten voldoen aan de noden van twee kinderen. Een verdubbeling van de duur van het ouderschapsverlof is dus niet noodzakelijk.

Toch komt het Hof de Griekse moeder wel enigszins tegemoet. Vanwege het algemene beginsel van gelijke behandeling vind het Hof dat ouders van tweelingen zich in een bijzondere situatie bevinden ten opzichte van de geboorte van één kind. Daarom moet volgens het Hof de nationale regeling inzake ouderschapsverlof voldoende mogelijkheden bieden om in concrete gevallen voldoende tegemoet te komen aan de bijzondere behoeften van ouders van tweelingen.