ECER-bijeenkomst: Voorrang voor Verfassungsrecht?

Contentverzamelaar

ECER-bijeenkomst: Voorrang voor Verfassungsrecht?

Op donderdagmiddag 17 september van 15.00-17.00 uur organiseert het ECER een discussiebijeenkomst over de ophefmakende uitspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht inzake het Verdrag van Lissabon. Daarin zal de nadruk liggen op de consequenties van deze uitspraak voor de toepassing van het Verdrag van Lissabon en – over Lissabon heen - de grenzen van de Europese integratie. Ook de wijze waarop de Duitse parlementaire betrokkenheid bij de besluitvorming in de visie van het Bundesverfassungsgericht vormgegeven moet worden, komt aan de orde. Aanmelding staat open voor iedere geïnteresseerde. Stuur voor aanmelding een e-mail naar djz-ecer@minbuza.nl.

Voorrang voor Verfassungsrecht?

Op donderdagmiddag 17 september van 15.00-17.00 uur organiseert het ECER een discussiebijeenkomst over de geruchtmakende uitspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht inzake het Verdrag van Lissabon.

Op 30 juni heeft het Duitse Bundesverfassungsgericht uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van het Verdrag van Lissabon met de Duitse grondwet. De uitspraak bevat een toetsing van het Verdrag van Lissabon aan de Duitse Grondwet en een beschouwing over de eisen die vanuit dat oogpunt aan de Duitse staatsorganen worden gesteld. Bovendien bevat de uitspraak fundamentele overwegingen over de verhouding tussen de Bondsrepubliek (en, breder, de lidstaten in het algemeen) en de EU, en daarmee de grenzen van het Europese integratieproces.

Naar verwachting zal deze uitspraak ook op Europees en nationaal niveau tot discussies over de Europese integratie leiden. Om de gedachtevorming verder te scherpen organiseert het ECER deze discussiebijeenkomst. Daarin zal de nadruk liggen op de consequenties van deze uitspraak voor de toepassing van het Verdrag van Lissabon en – over Lissabon heen - de grenzen van de Europese integratie. Ook de wijze waarop de Duitse parlementaire betrokkenheid bij de besluitvorming in de visie van het Bundesverfassungsgericht vormgegeven moet worden, komt aan de orde.

Programma

Vanaf 15:00 uur staat de koffie klaar. De bijeenkomst vangt aan om 15:30 uur en wordt afgesloten om plm. 17:00 uur.

Aansluitend gelegenheid voor napraten met een drankje en een hapje.

Meer gegevens en aanmelding

Locatie: ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag (zaal 00c33).

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl. Deelname staat open voor alle belangstellenden en is kosteloos. Medewerkers van de Haagse departementen hebben voorrang. Registratie vindt plaats op volgorde van aanmelding. U ontvangt tijdig een bericht van bevestiging.