ECER - DIE seminar Verkiezingen Europees Parlement

Contentverzamelaar

ECER - DIE seminar Verkiezingen Europees Parlement

Ben je benieuwd naar de ins- en outs van de komende verkiezingen van het Europees Parlement? Kom dan naar het seminar van het ECER en de Directie Integratie Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 14 mei 2019. Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen en institutionele aspecten van deze verkiezingen. Naast de spelregels voor de verkiezingen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Welke mogelijkheden tot coalitievorming kunnen we verwachten? Wat betekent dit voor de rol van het EP na de verkiezingen, welke nieuwe spelregels gaan gelden tussen EP en de andere EU-instellingen en welke betekenis heeft dit voor ons werk? Hoe beïnvloedt de Brexit de samenstelling van het EP? Kortom: genoeg interessante aspecten om mee te nemen.

Voor wie zich nu al wil verdiepen in de spelregels: Lees dit factsheet.

 

Programma seminar Verkiezingen Europees Parlement

14:00 uur inloop met thee/koffie

14:15 opening door dagvoorzitter

Sprekers (volgorde onder voorbehoud):

  • Hans Klok (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): Kieswet, organisatie verkiezingen, invloed social media en fake news.​​​ ..

  • André Krouwel (Vrije Universiteit, Kieskompas): ontwikkelingen bij verkiezingen, opkomst, kiezersgedrag, EU-beleving bij kiezers in Europa.

  • Job van den Berg (Permanente Vertegenwoordiging Brussel): verkiezingslandschap, prognoses samenstelling en invloed daarvan op wetgevingsproces, gevolgen van (eventuele verlening van de) Brexit op de verkiezingen, hoe kan NL in nieuwe setting invloed krijgen /houden

  • Judith Sargentini (lid Europees Parlement - Groen Links): Terugblik afgelopen termijn, opvallende ontwikkelingen en dossiers en rol EP (o.a. rechtsstaat), coalitievorming, fractie/partij discipline, NL invloed bij EP.

16:40 uur: vragen en discussie

17:00 uur: afsluiting en aansluitend borrel

Het seminar staat open voor alle belangstellenden, maar medewerkers van de kerndepartementen hebben voorrang.

Aanmelding: stuur een e-mail met vermelding van uw naam en functie naar DJZ-ECER@minbuza.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.

Het seminar vindt plaats op het minsterie van Buitenlandse Zaken, Rijnstraat 8, Van Kleffenszaal