ECER-infobijeenkomsten: Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Contentverzamelaar

ECER-infobijeenkomsten: Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Nederland bekleedt in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Ter voorbereiding hierop zal Instituut Clingendael een voorzitterschapscursus organiseren voor Haagse ambtenaren die betrokken zijn bij het Brusselse onderhandelings- en besluitvormingsproces. U ontvangt daarover nog nader bericht. Daarnaast is het ECER van plan juridische verdiepingsbijeenkomsten te organiseren over EU-institutionalia. Maar, zoals u van ons gewend bent: met een praktische bril.

Hieronder vindt u het programma (onder voorbehoud), dat zal bestaan uit middagbijeenkomsten van max 2 uur.

Zijn er nog andere onderwerpen die u graag in ons programma terug ziet? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl.

Voorjaar 2015:

AprilAlgemene informatie over het voorzitterschap – (o.a.) de rol, verplichtingen en rechten van Nederlandse vertegenwoordigers, het wetgevingsprogramma en andere prioriteiten

Mei Instellingen – Raad van de Europese Unie, Coreper, Raadswerkgroepen, Comités, Europese Commissie, Europees Parlement, EU-Hof

Juni – Besluitvormingsprocedures - De praktijk van het EU-wetgevingsproces, incl. aandacht voor alledaagse onderwerpen die niet geregeld zijn in de Verdragen, zoals raadsconclusies, algemene oriëntaties, trilogen.

Najaar 2015:

  • Samenwerking Raad met het Europees Parlement - Hoe is de samenwerking geregeld met het EP in wetgevingsprocedures en trilogen. Welke bevoegdheden hebben het EP en EP-comités? Etc.
  • Agenda-setting – (o.a.) hoe worden de agenda’s van de Raad, het Coreper en van de Raadswerkgroepen/comités opgesteld en ingedeeld? Kun je gemakkelijk nieuwe dingen opnemen, wat zijn de beperkingen? Welke rol speelt het Raadssecretariaat? En wat betekenen de verschillende agendatermen? Etc.
  • Vergaderregels en stemregels - (o.a.) uitleg over het reglement van orde van de Raad (incl. Coreper) en van het Europees Parlement. Wat zijn de stemregels in de Raad en wanneer worden deze toegepast? Welke zijn de respectievelijke rollen van het Voorzitterschap en het Raadssecretariaat?
  • Delegatie en uitvoering (comitologie) - Wanneer mogen bevoegdheden aan de Commissie worden overgedragen om nadere regelgeving vast te stellen? Kies je dan voor delegatie of uitvoering? Welke controlebevoegdheden hebben Raad en EP? Hoe werken uitvoeringscomités en expertgroepen? Waar vind je relevante informatie? Etc.
  • Externe betrekkingen - (o.a.) mandaten, ondertekening, sluiting van verdragen, vertegenwoordiging en woordvoering.Data en tijdstippen nog n.t.b. Nadere informatie volgt.