ECER ontsluit EU-Handvest grondrechten

Contentverzamelaar

ECER ontsluit EU-Handvest grondrechten

Het Handvest van de grondrechten is nu ruim twee jaar juridisch bindend voor de EU-instellingen en voor de lidstaten als zij het EU-recht ten uitvoer brengen. Over de precieze reikwijdte en rol van het Handvest rijzen voortdurend vragen. Om u veel zoekwerk te besparen heeft het ECER op zijn website een speciale afdeling over het Handvest ingericht waarin per artikel van het Handvest de tekst en de officiële toelichting zijn samengebracht. Bovendien wordt toegang geboden tot de specifieke rechtspraak van het EU-Hof en andere documenten waarin die Handvestbepaling nader wordt uitgelegd.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is een state-of-the-art catalogus van grondrechten in een moderne samenleving. Het Handvest is juridisch bindend voor de EU-instellingen en voor de lidstaten als zij het EU-recht ten uitvoer brengen. Burgers kunnen er zich in dat geval op beroepen voor de rechter. Bij het Handvest hoort een officiële toelichting. Echter, de precieze reikwijdte en rol van het Handvest is voortdurend in ontwikkeling, zowel door de totstandkoming van nieuwe EU-wetgeving, als door de toepassing ervan door de EU-instellingen en de lidstaten. Een belangrijke functie is daarbij weggelegd voor het EU-Hof, dat in een toenemend aantal rechtszaken vragen krijgt over de precieze uitleg van het Handvest.
Globaal bestaat het website-onderdeel ‘Handvest grondrechten’ uit drie niveaus:

•    Algemene uitleg over het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
•    Pagina’s over de zeven verschillende titels van het Handvest inclusief een link naar alle jurisprudentie van het EU-Hof over die titel (voorbeeld).
•    Pagina’s per artikel (voorbeeld)

  • tekst
  • link naar documenten op Eur-Lex waarin het artikel geciteerd wordt.
  • officiële toelichting, die in acht genomen dient te worden bij de uitlegging van het Handvest.