ECER-seminar Checklist Grondrechten

Contentverzamelaar

ECER-seminar Checklist Grondrechten
Hoe voorkom je dat nieuwe wetgeving struikelt over een grondrechtentoets? Hoe verhoudt het EVRM zich tot het EU-grondrechtenhandvest? Waarop moet je allemaal letten bij de ontwikkeling en opstelling van regelgeving? Met deze vragen worden wetgevingsjuristen en beleidsontwikkelaars regelmatig geconfronteerd. Voor hen is nu een handige ICER-checklist opgesteld. Deze checklist wordt dinsdagochtend 22 april a.s. gepresenteerd tijdens een ECER-seminar. U kunt zich nu al aanmelden.

Het seminar vindt plaats op dinsdagochtend 22 april 2014, van 9.30 tot 11.30 uur, in zaal 0C33 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het progamma ziet er als volgt uit:

9:00 uur       Inloop met koffie en thee

9:30 uur       Opening

9:40 uur       Recente ontwikkelingen in de rechtspraak na Ã…kerberg
                    Jurian Langer, Ministerie van Buitenlandse Zaken

10:05 uur     Toegevoegde waarde van het EU-Handvest naast het EVRM 
                    Aniel Pahladsingh, Raad van State

10:30 uur     Presentatie Checklist Grondrechten  
                    Paul van Sasse van IJsselt en John Morijn,
                    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

11:30 uur afsluiting

U kunt zich aanmelden voor het seminar door een e-mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl. Het seminar staat open voor medewerkers van de departementen, rechterlijke macht en wetenschap. Deelnemers vanuit de Haagse departementen hebben voorrang.
U ontvangt een bevestiging van deelname.