ECER-seminar: De EMU - een institutionele uitweg uit de crisis

Contentverzamelaar

ECER-seminar: De EMU - een institutionele uitweg uit de crisis

Het ECER organiseert op 15 mei een seminar over de ontwikkelingen in de Economische en Monetaire Unie (EMU). Door de financiële en economische crisis is het institutionele landschap van de EU de afgelopen periode sterk in verandering. De nieuwe architectuur en arrangementen van de EMU hebben ingrijpende gevolgen voor de Europese instellingen, voor de lidstaten en voor financiële instellingen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. U kunt zich nog aanmelden.

Het EU-jargon is verrijkt met een reeks nieuwe termen, zoals stabiliteitsmechanisme, resolutiemechanisme, bankenunie, sixpack , twopack, begrotingspact. Er zijn nieuwe bevoegdheden en besluitvormingsprocedures van de Raad, Commissie, Europese Centrale Bank en het Europees Parlement. Er zijn nieuwe toezichthouders en fondsen gekomen.

Het EU-werkingsverdrag is gewijzigd. Er is enorm veel nieuwe EU-regelgeving gekomen. Er zijn nieuwe verdragen tussen lidstaten gesloten. Er is zelfs een speciale vennootschap opgericht met de eurolanden als vennoten.

Het gaat hier om innovatieve oplossingen, die soms raken aan Europese en nationale constitutionele grenzen.

Kortom, tijd voor een ECER-seminar om u bij te praten.

De volgende vragen zullen daarbij de revue passeren. Waarom dwongen de economische omstandigheden juist tot deze instrumenten en wat kunnen we allemaal nog tegemoet zien? Past dat allemaal wel in de regels en het stelsel van de EU-verdragen? Wat betekent dit voor de relatie tussen de EU à 28 en de EMU à 18? En hoe stevig zijn deze nieuwe constructies als er aan wordt getrokken en geduwd?

De sprekers zijn

·        Victor Cramer, hoofd van de afdeling Europese Unie van de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen van het ministerie van Financiën,

·         Tom de Gans, plv hoofd van de afdeling Europees Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

·         Fabian Amtenbrink, hoogleraar Europees Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en General Rapporteur voor de EMU voor het XXVIe FIDE congress 2014.

Het seminar vindt plaats op donderdag 15 mei 2014, van 15:00-17:00 uur in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Koffie en thee staan klaar vanaf 14:30 uur. Na afloop napraten met een drankje en een hapje.

Deelname staat open voor alle belangstellenden, maar belangstellenden uit de ministeries hebben voorrang.

Aanmelden kan vanaf nu op djz-ecer@minbuza.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.

Voor wie zich alvast wil oriënteren: een algemeen overzicht vindt u op de site van de Europese Commissie.