ECER-seminar: EU wetgevingsproces in de praktijk

Contentverzamelaar

ECER-seminar: EU wetgevingsproces in de praktijk

Op dinsdagmiddag 19 november 2013 organiseert het ECER een seminar over de praktijk van het EU-wetgevingsproces. Aan de orde komen de verschillende wetgevingsprocedures, de keuze van een rechtsgrondslag en de splitsing van regelingen, en de keuze tussen delegatie en comitologie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan alledaagse onderwerpen die niet geregeld zijn, zoals raadsconclusies, algemene oriëntaties, trilogen. Het seminar is bedoeld voor beleidsmedewerkers van alle departementen die te maken hebben met het Brusselse besluitvormingsproces.

Welke hobbels kun je verwachten in de Europese wetgevingsprocedures? Hoe ga je effectief om met gelijkgezinden en met het EP? Hoe werken trilogen in de praktijk? Kan de Commissie een wetgevingsvoorstel intrekken? Wanneer moet een regeling worden gesplitst? Hoe ga je om met subsidiariteit en proportionaliteit richting ons eigen parlement en in Brussel? Wanneer kies je voor comitologie en wanneer voor delegatie? Welke haken en ogen zijn er bij de vaststelling van algemene oriëntaties en raadsconclusies?

Sprekers

Mariëtta Schuerman en Tim Stok van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie zullen ingaan op de verschillende wetgevingsprocedures.

Joop Nijssen van de Directie Integratie Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal de praktijk van subsidiariteit, proportionaliteit en het behandelvoorbehoud behandelen.

Ivo van der Steen, Geertje Rohof en Philip Strik van de Directie Juridische Zaken, Afdeling Europees recht, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zullen respectievelijk ingaan op de keuze van een rechtsgrondslag en de splitsing van regelingen, de keuze tussen delegatie en comitologie, en allerlei vormen van bijzondere besluiten, zoals raadsconclusies, algemene oriëntaties, internationale standpunten en inter-institutionele akkoorden.

Aanmelding

We zitten vol! Helaas kunt u zich niet meer voor dit seminar aanmelden.