ECER seminar: het GBVB na 4 jaar Lissabon

Contentverzamelaar

ECER seminar: het GBVB na 4 jaar Lissabon

Op dinsdagmiddag 3 december 2013 organiseert het ECER een seminar over het GBVB na vier jaar Lissabon. Tijdens het seminar zullen de uitgebreide Vuistregels inzake het externe optreden van de EU en de lidstaten worden gepresenteerd, dat is aangevuld met een gedeelte over het GBVB. Aan de hand van recente praktijksituaties zal onder meer worden ingegaan op de reikwijdte van het GBVB, de positie van de Hoge Vertegenwoordiger, het functioneren van de EDEO, de bepaling van internationale standpunten van de EU onder het GBVB en de rol van het EP.

Waar ligt de grens tussen het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en andere beleidsterreinen van de EU? Wat is de rol van de verschillende EU-instellingen en hoe treedt de EU op onder het GBVB? Wat is de ruimte voor de lidstaten om naast de EU op te treden op het gebied van buitenlands- en veiligheidsbeleid?

Naar aanleiding van de vele vragen vanuit BZ en de andere departementen over het GBVB heeft DJZ/ER de Vuistregels inzake extern optreden van de EU aangevuld met een gedeelte over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). Deze vuistregels dienen als eerste (juridisch) houvast voor een ieder die in de praktijk te maken heeft met de EU als actor in het internationale speelveld. De uitgebreide vuistregels zijn hier beschikbaar op de ECER site.

Tijdens dit seminar zullen de Vuistregels over het GBVB worden gepresenteerd en zal de praktijk van het GBVB na vier jaar Lissabon centraal staan. Aan de orde komen de juridische aspecten, de beleidsmatige uitdagingen en de Brusselse praktijk.

Sprekers zullen zijn Carola van Rijnsoever (Permanent Vertegenwoordiger bij het Politiek- en Veiligheidscomité PSC), Lise Gregoire (BZ/Bureau Politieke Zaken) en Philip Strik (DJZ/ER).

Het seminar vindt plaats op dinsdag 3 december van 15:00-17:00 in de Oude Perszaal (0C33) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf 14:30u staan koffie en thee klaar. Het seminar is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers die te maken hebben met het GBVB. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl.