Eerste Duitse vingeroefening met uitspraak Karlsruhe

Contentverzamelaar

Eerste Duitse vingeroefening met uitspraak Karlsruhe

De Duitse Bondsdag heeft bepaald dat de Duitse regering mag gaan onderhandelen over de toetreding van IJsland tot de Europese Unie. Een oncontroversieel onderwerp in Duitsland, maar toch uniek. Voor het eerst heeft de Bondsdag bindende aanwijzingen gegeven over de inzet van de Duitse regering in Brussel, nadat het dit recht verkreeg als gevolg van de uitspraak van het constitutionele hof, het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

In de spraakmakende uitspraak oordeelde het Bundesverfassungsgericht dat het Verdrag van Lissabon in overeenstemming met de Duitse grondwet is, maar dat het Duitse Parlement (Bondsdag en Bondsraad) meer inspraak moet krijgen in EU-aangelegenheden. Het democratisch gehalte van besluitvorming moet worden bewaakt worden. Het overhevelen van bevoegdheden van het nationale niveau naar het Europese niveau behoeft de instemming van het parlement. Eén van de Duitse wetten ter ratificatie van het Verdrag van Lissabon voorzag onvoldoende in dit recht en is vervolgens aangepast.