Eerste Kamer boos op Hirsch Ballin

Contentverzamelaar

Eerste Kamer boos op Hirsch Ballin

De vaste commissies voor Justitie en voor de JBZ-Raad van de Eerste Kamer zijn ontstemd. Volgens een mededeling zou Minister van Justitie Hirsch Ballin zonder de wettelijk vereiste instemming van de Eerste Kamer akkoord zijn gegaan met een tweetal ontwerpbesluiten tijdens een vergadering van de Raad van Ministers van de EU. Er bestaat echter onduidelijkheid bij de Kamer of dit gebeurd is op 30 november of op 1 december. Dat maakt ook eigenlijk niet uit. Het wettelijk instemmingsrecht was immers al op 25 juli 2008 vervallen.

Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de Goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon (Stb. 2008, 301). Het instemmingsrecht verviel toen met onmiddellijke ingang, en niet pas bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.