Eerste Kamer vernieuwt EU-debat en EU-website

Contentverzamelaar

Eerste Kamer vernieuwt EU-debat en EU-website

De Eerste Kamer heeft op 20 april 2010 voor het eerst de ‘Algemene Europese Beschouwingen’ gehouden. Dit is de opvolger van de Staat van de Unie-debat, dat de regering overigens nog wel met de Tweede Kamer houdt. De Eerste Kamer wil met het nieuwe debat inzoomen op specifieke onderwerpen. Tevens lanceerde de Senaat op dezelfde dag haar nieuwe website met betrekking tot EU-aangelegenheden, Europapoort.nl.

Dit keer stonden de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) in het teken van de externe betrekkingen van de EU. Voor de behandeling van de toetreding van de EU tot het EVRM hadden zij naast minister Verhagen ook minister Hirsch Ballin uitgenodigd.

Op de nieuwe website Europapoort.nl vinden Kamerleden en andere geïnteresseerden informatie over de Europese wetgevings- en beleidsdossiers die bij de Eerste Kamer in behandeling zijn. De vernieuwde site geeft ook inzicht in de nieuwe werkwijze van de Eerste Kamer op grond van het Verdrag van Lissabon.

Niet alleen voorstellen van de Europese Commissie, maar ook de voortgang van de behandeling in het Europees Parlement wordt per commissie in beeld gebracht. Dat geldt eveneens voor commentaren van nationale parlementen, overheden, adviesraden en belanghebbende organisaties op Europese voorstellen.